Al 12 jaar lopen wij emotionele en psychische schade op door de verbale, fysieke en psychische agressie en intimidatie van de buurman. Hij richt zich daarbij vooral op mijn vrouw en onze kinderen. Zoals het heurt, hebben wij de man en zijn vrouw steeds redelijk te woord gestaan en aangifte gedaan wanneer dat nodig was. Op een gegeven moment heb ik zelfs het college van burgemeester en wethouders op de hoogte gebracht.

Echter, de professionaliteit en het gezag waarmee de gemeente Midden-Groningen, politie Ommelanden Midden en de buurtbemiddeling van Stichting Kwartier Zorg & Welzijn optreden, is betreurenswaardig. Maar ook als de wil om te helpen er wel was, kunnen zij maar weinig doen. Als iemand kwaad wil, heb je als buur gewoon pech. Uiteindelijk stond ik 12 jaar alleen met mijn geschonden vrouw en kinderen.

De missie van Eenzaam Tegen Agressie is:

  1. Agressie en intimidatie van mijn buurman tegen ons stoppen.
  2. Agressie tegen alle andere burgers in mijn woonplaats stoppen, door het oprichten van een lokaal platform van slachtoffers van agressie.
  3. Bewustwording creĆ«ren bij gemeente, politiek, politie en buurtbemiddeling van de psychische aspecten van problemen in de buurt, die ‘normale’ conflicten vaak overstijgen.